Báo cáo điểm danh tiếng cho NguyenThiHanh
Tóm tắt
NguyenThiHanh
(Newbie)

Số danh tiếng hiện có: 1

Danh tiếng từ thành viên: 0
Danh tiếng từ bài viết: 1
  Tích cực Trung lập Tiêu cực
Tuần trước 0 0 0
Tháng trước 0 0 0
6 tháng trước 0 0 0
Tất cả thời gian 1 0 0
Lời bình luận
webmaster ( 0 ) - Lần cập nhật cuối 01-19-2015, 01:51 PM, {2}
Đánh giá đã được trao cho showthread.php?pid=28#pid28

Tích cực (+1): [Không có bình luận]