Diễn Đàn Apromaco.vn
Danh Ngôn về Phụ Nữ - Bản rút gọn

+- Diễn Đàn Apromaco.vn (http://diendan.apromaco.vn)
+-- Diễn đàn: My Category (http://diendan.apromaco.vn/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Cuộc sống muôn màu (http://diendan.apromaco.vn/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Chủ đề: Danh Ngôn về Phụ Nữ (/showthread.php?tid=5)Danh Ngôn về Phụ Nữ - webmaster - 12-19-2014

[Image: uH9BBRt.jpg]
[Image: SQGYhPz.jpg]
[Image: eRMIdml.jpg]
[Image: n8KjJgy.jpg]
[Image: I6Onn8v.jpg]
[Image: unWYCzK.jpg]
[Image: Yd7kW6e.jpg]
[Image: PgIjmb6.jpg]
[Image: qTP3hOg.jpg]
[Image: IBUcpJ1.jpg]
[Image: 8m0HS1A.jpg]
[Image: VNmmF2J.jpg]
[Image: 7NPp4kz.jpg]
[Image: OnfIkEY.jpg]
[Image: O4Brz9O.jpg]
[Image: 3wOjm9e.jpg]
[Image: i5pmDun.jpg]
[Image: ahDHAF5.jpg]
[Image: kgQGfGc.jpg]
[Image: xuklr05.jpg]
[Image: 5sgwhXV.jpg]
[Image: HiLHvTF.jpg]
[Image: 1t18jhC.jpg]
[Image: di2CH3q.jpg]
[Image: pu8odRE.jpg]
[Image: bXdGtrz.jpg]
[Image: kJxJjKq.jpg]
[Image: UzsNnFk.jpg]
[Image: 7Q9PSDM.jpg]
[Image: VjeP1Ph.jpg]
[Image: ZopEDMX.jpg]
[Image: OoWOBsG.jpg]
[Image: QpDAmiz.jpg]


RE: Danh Ngôn về Phụ Nữ - webmaster - 12-19-2014

Nguồn : Nguyễn Văn Quý Sưu tầm


RE: Danh Ngôn về Phụ Nữ - dungnt - 01-16-2015

Hoa hồng đẹp thường hay có gai!