Diễn Đàn Apromaco.vn
Apromaco mừng sinh nhật Phó Tổng giám đốc Nguyễn Kim Oanh - Bản rút gọn

+- Diễn Đàn Apromaco.vn (http://diendan.apromaco.vn)
+-- Diễn đàn: My Category (http://diendan.apromaco.vn/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Thông báo các hoạt động Đoàn thể (http://diendan.apromaco.vn/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Chủ đề: Apromaco mừng sinh nhật Phó Tổng giám đốc Nguyễn Kim Oanh (/showthread.php?tid=39)Apromaco mừng sinh nhật Phó Tổng giám đốc Nguyễn Kim Oanh - tranvan - 04-14-2015

Nhân ngày Sinh nhật Phó Tổng giám đốc Apromaco - Chị Nguyễn Kim Oanh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công ty, Công đoàn công ty cùng toàn thể các phòng, ban, xí nghiệp đã gửi tới Chị Nguyễn Kim Oanh những bó hoa tươi thắm và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
[img]http://i.imgur.com/eSrAdUB.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/egqZd2X.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/jEAUQlf.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/IpesKI0.jpg[/img]
[img]http://i.imgur.com/nnXBx9P.jpg[/img]