Diễn Đàn Apromaco.vn
NHÀN NGÂM - Bản rút gọn

+- Diễn Đàn Apromaco.vn (http://diendan.apromaco.vn)
+-- Diễn đàn: My Category (http://diendan.apromaco.vn/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Cuộc sống muôn màu (http://diendan.apromaco.vn/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Chủ đề: NHÀN NGÂM (/showthread.php?tid=26)NHÀN NGÂM - webmaster - 01-27-2015

Ngồi rồi mà trách ông xanh ,

          Cơn vui muốn khóc , buồn tênh lại cười .
              Kiếp sau xin chớ làm người ,
          Làm cây thông đứng giữa trời mà reo .
              Giữa trời vách đá cheo leo , 
          Ai mà chịu rét thì trèo với thông .

              *  Đoạn tống nhất sinh duy hữu tửu .
                  Trầm tư bách kế bất như nhàn .
                ( Làm cho quên được việc đời chỉ có rượu .
                   Lo nghĩ 100 cách chỉ có nhàn là hơn . )