Diễn Đàn Apromaco.vn
7 hằng đằng thức đáng nhớ - Bản rút gọn

+- Diễn Đàn Apromaco.vn (http://diendan.apromaco.vn)
+-- Diễn đàn: My Category (http://diendan.apromaco.vn/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Cuộc sống muôn màu (http://diendan.apromaco.vn/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Chủ đề: 7 hằng đằng thức đáng nhớ (/showthread.php?tid=244)7 hằng đằng thức đáng nhớ - webmaster - 11-14-2015

Trích dẫn:Xin gửi 7 hằng đằng thức đáng nhớ:


Ta có:


Người = Ăn + Ngủ + Làm việc + Chơi (1)


Lợn = Ăn + Ngủ (2),


 thay (2) vào (1) ta được:


Người = Lợn + Làm việc + Chơi


Chuyển vế, đổi dấu ta có


Người - Chơi = Lợn + Làm việc


Kết luận: Người không chơi chính là lợn biết làm việc.


_____________________________________________________


Ta có:


Đàn ông = Ăn + Ngủ + Kiếm tiền (3)Lợn = Ăn + Ngủ (4)thay (4) vào (3) ta có:


Đàn ông = Lợn + Kiếm tiền, chuyển vế ta có:Đàn ông - Kiếm tiền = Lợn Kết luận: Đàn ông không kiếm tiền là lợn
_________________________________________________________


Đàn bà = Ăn + Ngủ + Tiêu tiền (5)


Lợn = Ăn + Ngủ (6)thay (6) vào (5) ta có:


Đàn bà = Lợn + Tiêu tiền, chuyển vế ta có:Đàn ông - Tiêu tiền = Lợn Kết luận: Đàn bà không tiêu tiền là lợn

Phùng Hà - st-