Diễn Đàn Apromaco.vn
Giải cầu lông Apromaco 2014 - Bản rút gọn

+- Diễn Đàn Apromaco.vn (http://diendan.apromaco.vn)
+-- Diễn đàn: My Category (http://diendan.apromaco.vn/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Diễn đàn: Thông báo các hoạt động Đoàn thể (http://diendan.apromaco.vn/forumdisplay.php?fid=3)
+--- Chủ đề: Giải cầu lông Apromaco 2014 (/showthread.php?tid=2)Giải cầu lông Apromaco 2014 - tranvan - 12-03-2014

[b]
Thông báo tổ chức “Giải vô địch cầu lông Apromaco 2014” [align=center][/align][/b]

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở, tổ Công đoàn trực thuộc

Được sự nhất trí của Đảng ủy, lãnh đạo Công ty, nhằm phát động phong trào tập luyện thể dục thể thao để nâng cao đời sống tinh thần,  năng suất lao động trong toàn Công ty, góp phần thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Vật tư nông sản, Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Vật tư Nông nghiệp lần thứ IV (nhiệm kỳ 2014-2019) , ngày quốc phòng toàn dân 22/12, và chào đón năm mới 2015, Ban chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Vật tư Nông sản phát động phong trào tập luyện thể thao (cầu lông) trong toàn Công ty và thông báo tổ chức “Giải vô địch cầu lông Apromaco 2014” cho cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty CP Vật tư Nông sản, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức: Từ 8h30 - 17h30 Thứ Bảy ngày 20/12/2014.
- Địa điểm: Sân cầu lông Công ty CP Vật tư Nông sản – 14 Ngô Tất Tố - Hà Nội. (Trường hợp thời tiết xấu sẽ thay đổi địa điểm có mái che).
- Thành phần: CBCNV đang công tác tại Công ty CP Vật tư Nông sản (theo danh sách đăng ký của các đơn vị)
- Nội dung thi đấu, cơ cấu giải thưởng: Sẽ được Ban tổ chức thông báo sau trên cơ sở đăng ký của các đơn vị.

Vận động viên tham gia “Giải vô địch cầu lông Apromaco 2014” được Ban tổ chức trang bị một bộ quần áo thi đấu và hỗ trợ tiền ăn trưa ngày thi đấu với mức 200.000đ/người.

Đề nghị các Công đoàn cơ sở, tổ Công đoàn trực thuộc báo cáo cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện về thời gian, kinh phí tập luyện, thông báo đến toàn thể CBCNV nhiệt tình tham gia phong trào và gửi danh sách đăng ký vận động viên tham dự chậm nhất 05/12/2014 cho Công đoàn Công ty (Liên hệ Đ/c Phạm Văn Định – Phó Chủ Tịch Công đoàn Công ty).


Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên (để t/h);
- Đảng ủy (để b/c);
- Công đoàn TCT VTNN (để b/c)
- Lưu: CĐCT.